Co inni piszą o Edukacji Domowej?

Edukacja domowa jest coraz bardziej popularna w Polsce. Coraz więcej osób dowiaduje się o takiej formie realizacji obowiązku szkolnego i coraz więcej rodzin się na nią decyduje. W związku ze wzrostem zainteresowania coraz częściej można o niej przeczytać na różnych blogach czy portalach. W tym miejscu prezentujemy swoisty przegląd prasowy na temat homeschoolingu.

 • Edukacja domowa coraz popularniejsza. Kiedy można uczyć dziecko w domu? :: trojmiasto.pl

  Edukacja domowa coraz popularniejsza. Kiedy można uczyć dziecko w domu?

  Bez zadań domowych, siedzenia w ławkach, bez dzwonków, ocen i rywalizacji. Edukacja domowa (z ang. homeschooling) z roku na rok zyskuje w naszym kraju na popularności. Również w Trójmieście przybywa zwolenników nauczania domowego, zwłaszcza teraz, w dobie epidemii, gdy wiele rodzin nie radzi sobie lub nie zgadza się na nauczanie zdalne, ale także ze względu na to, co dzieje się w polskich szkołach. Przybywa miejsc przyjaznych homeschoolersom, a także szkół, które chętnie biorą pod swoje skrzydła uczniów będących w ED.

 • Edukacja domowa – czy warto uczyć dziecko w domu? :: Hello Mama

  Edukacja domowa – czy warto uczyć dziecko w domu?

  Edukacja domowa to sposób nauczania, na który decyduje się coraz więcej rodzin w Polsce. Ostatni pandemiczny czas pokazał nam, że dom może służyć dziecku nie tylko do wypoczynku, ale także do efektywnej nauki. Nie wszyscy jednak mają umiejętności i możliwości, by podjąć się samodzielnego nauczania dzieci. Jakie są wady i zalety edukacji domowej?

  Edukacja domowa ma coraz więcej zwolenników, ale także i przeciwników. Nie dziwi więc fakt, że w sieci znajdziemy bardzo sprzeczne informacje na jej temat. Warto zatem przedstawić obiektywne wady oraz zalety takiego sposoby nauczania dziecka.

 • Po pierwsze - indywidualność dziecka :: Przełom.pl

  Po pierwsze - indywidualność dziecka

  Z psycholog Marią Szreter-Zając z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie o plusach i minusach edukacji domowej, relacjach dziecka z rówieśnikami i roli rodzica w tej formie nauki rozmawia Natalia Feluś.

  Maria Szreter-Zając: Koncentruje się ona na indywidualności dziecka, rozwija jego potencjał w każdym aspekcie. Opiera się na założeniu, że to rodzic jest pierwszym, naturalnym nauczycielem. Podąża za dzieckiem zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju. Kształtuje motywację wewnętrzną, instynktowną chęć poznawania. Dziecko, nie wchodząc w system szkolnej edukacji masowej, nie podlega kategoryzacji, normatywnemu systemowi oceniania, co stwarza warunki do bezstresowego nabywania wiedzy.

 • Jak przekonać współmałżonka? :: Wydawnictwo Iosephicum

  Decyzja o edukacji domowej musi być podjęta przez oboje małżonków. Jej skutki bowiem zaważą na całym ich życiu: ich wzajemnych relacjach, finansach, wychowaniu… I tu pojawia się często problem w postaci braku jedności. Jedno bowiem z rodziców bardzo chce edukacji domowej, a drugie pozostaje kompletnie nieprzekonane. To drugie to przeważnie mąż. 

  Wielu znanych mi mężczyzn obawia się niewiadomej. Boją się o żonę, o to, jak to na nią wpłynie, czy sobie poradzi i jak będą funkcjonować jako rodzina. Mężczyzna chce, by dom był oazą spokoju. Czy w takiej sytuacji będzie to możliwe? A co z finansami? Co z podziałem ról? 

 • Edukacja domowa została ułąteiona :: RadioMaryja.pl

  Edukacja domowa została ułąteiona

  Rodzice, którzy chcą uczyć swoje pociechy w domu, mają ułatwiony dostęp do edukacji domowej. Niedawno zniesiono obowiązek uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wymóg rejonizacji. Jest także szansa na zwiększenie subwencji na tę formę nauczania.

  Trzy kwestie zostały uregulowane, m.in. likwidacja rejonizacji – mówi poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. 

 • Edukacja domowa to popularna i naukowa nazwa rozwiązania edukacyjnego... :: RadioMaryja.pl

  Edukacja domowa to popularna i naukowa nazwa rozwiązania edukacyjnego...

  Edukacja domowa to popularna i naukowa nazwa rozwiązania edukacyjnego w zakresie organizacji kształcenia, która oficjalnie nazywana jest trojako w naszym kraju, czyli jest to: spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, spełnianie obowiązku nauki poza szkołą i spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówki) poza przedszkolem lub szkołą. Istota edukacji domowej polega na tym, że dziecko nie uczęszcza do szkoły, a uczy się w sposób, w jaki organizuje mu naukę jego rodzina, a szczególnie rodzice. Najczęściej rodzice sami są edukatorami własnych dzieci – powiedział w rozmowie z TV Trwam prof. Marek Budajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Edukacja domowa czy edukacja zdalna? :: Radio Opole

  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 12 marca 2020 r. w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej.

  Według szacunków ekspertów Banku Światowego zawartych w opublikowanym w czerwcu zeszłego roku raporcie, zdalna edukacja powoduje u uczniów takie luki, jakby z całego okresu edukacji wycięto im ponad semestr. Nic więc dziwnego, że zaczyna się prawdziwy boom na edukację domową.

 • Edukacja domowa wraca do łask, ale częściowo :: Portal Samorządowy

  Edukacja domowa wraca do łask, ale częściowo

  Drugie czytanie poselskiego projektu zmian w ustawie - Prawo oświatowe, dotyczącego zniesienia barier w edukacji domowej w kraju i za granicą dzieci obywateli polskich nie zakończyło się przyjęciem zmian w proponowanym brzmieniu, ale jak stwierdził poseł Bartłomiej Wróblewski, dało więcej, niż oczekiwał. Edukacja domowa będzie dostępna bez rejonizacji, a kwota subwencji na tzw. ucznia przeliczeniowego, która obecnie wynosi ok. 6000 zł, wzrośnie w edukacji domowej z 60 do 80 proc.

 • Edukacja domowa – dylematy współczesności :: Polonorama

  Edukacja domowa – dylematy współczesności

  Czasy pandemii COVID-19 są doskonałym okresem na poruszanie wielu zagadnień z obszaru nie tylko gospodarczego, społecznego czy politycznego. To także moment do dyskusji o ważnych aspektach edukacyjnych. Edukacja domowa jest także ważnym zagadnieniem wśród polskich rodzin żyjących na obczyźnie. Niniejszym przedstawiamy zarys koncepcji edukacji domowej.

 • Homeschooling po polsku – czego nie wiecie o edukacji domowej… :: Juniorowo

  Homeschooling po polsku – czego nie wiecie o edukacji domowej…

  Edukacja domowa ma różne oblicza. Część rodzin przenosi szkołę do domu, włącznie ze wszelkimi artefaktami związanymi z tą instytucją np.: codzienny plan zajęć z podziałem na 45 minutowe lekcje,  podręczniki, a nawet testy i oceny.

  Na drugim krańcu leży radykalny unschooling, który polega na odrzuceniu podstawy programowej i narzucanych przez rozkład materiału treści i przekazanie dziecku możliwości decydowania o tym czy, czego, kiedy i z kim będzie się uczyć.

  No i oczywiście istnieje całe spektrum postaw pośrednich.