Co inni piszą o Edukacji Domowej?

Edukacja domowa jest coraz bardziej popularna w Polsce. Coraz więcej osób dowiaduje się o takiej formie realizacji obowiązku szkolnego i coraz więcej rodzin się na nią decyduje. W związku ze wzrostem zainteresowania coraz częściej można o niej przeczytać na różnych blogach czy portalach. W tym miejscu prezentujemy swoisty przegląd prasowy na temat homeschoolingu.

 • Po pierwsze - indywidualność dziecka :: Przełom.pl

  Po pierwsze - indywidualność dziecka

  Z psycholog Marią Szreter-Zając z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie o plusach i minusach edukacji domowej, relacjach dziecka z rówieśnikami i roli rodzica w tej formie nauki rozmawia Natalia Feluś.

  Maria Szreter-Zając: Koncentruje się ona na indywidualności dziecka, rozwija jego potencjał w każdym aspekcie. Opiera się na założeniu, że to rodzic jest pierwszym, naturalnym nauczycielem. Podąża za dzieckiem zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju. Kształtuje motywację wewnętrzną, instynktowną chęć poznawania. Dziecko, nie wchodząc w system szkolnej edukacji masowej, nie podlega kategoryzacji, normatywnemu systemowi oceniania, co stwarza warunki do bezstresowego nabywania wiedzy.

 • Jak przekonać współmałżonka? :: Wydawnictwo Iosephicum

  Decyzja o edukacji domowej musi być podjęta przez oboje małżonków. Jej skutki bowiem zaważą na całym ich życiu: ich wzajemnych relacjach, finansach, wychowaniu… I tu pojawia się często problem w postaci braku jedności. Jedno bowiem z rodziców bardzo chce edukacji domowej, a drugie pozostaje kompletnie nieprzekonane. To drugie to przeważnie mąż. 

  Wielu znanych mi mężczyzn obawia się niewiadomej. Boją się o żonę, o to, jak to na nią wpłynie, czy sobie poradzi i jak będą funkcjonować jako rodzina. Mężczyzna chce, by dom był oazą spokoju. Czy w takiej sytuacji będzie to możliwe? A co z finansami? Co z podziałem ról? 

 • Edukacja domowa została ułąteiona :: RadioMaryja.pl

  Edukacja domowa została ułąteiona

  Rodzice, którzy chcą uczyć swoje pociechy w domu, mają ułatwiony dostęp do edukacji domowej. Niedawno zniesiono obowiązek uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wymóg rejonizacji. Jest także szansa na zwiększenie subwencji na tę formę nauczania.

  Trzy kwestie zostały uregulowane, m.in. likwidacja rejonizacji – mówi poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. 

 • Edukacja domowa to popularna i naukowa nazwa rozwiązania edukacyjnego... :: RadioMaryja.pl

  Edukacja domowa to popularna i naukowa nazwa rozwiązania edukacyjnego...

  Edukacja domowa to popularna i naukowa nazwa rozwiązania edukacyjnego w zakresie organizacji kształcenia, która oficjalnie nazywana jest trojako w naszym kraju, czyli jest to: spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, spełnianie obowiązku nauki poza szkołą i spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówki) poza przedszkolem lub szkołą. Istota edukacji domowej polega na tym, że dziecko nie uczęszcza do szkoły, a uczy się w sposób, w jaki organizuje mu naukę jego rodzina, a szczególnie rodzice. Najczęściej rodzice sami są edukatorami własnych dzieci – powiedział w rozmowie z TV Trwam prof. Marek Budajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Edukacja domowa czy edukacja zdalna? :: Radio Opole

  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 12 marca 2020 r. w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej.

  Według szacunków ekspertów Banku Światowego zawartych w opublikowanym w czerwcu zeszłego roku raporcie, zdalna edukacja powoduje u uczniów takie luki, jakby z całego okresu edukacji wycięto im ponad semestr. Nic więc dziwnego, że zaczyna się prawdziwy boom na edukację domową.

 • Edukacja domowa wraca do łask, ale częściowo :: Portal Samorządowy

  Edukacja domowa wraca do łask, ale częściowo

  Drugie czytanie poselskiego projektu zmian w ustawie - Prawo oświatowe, dotyczącego zniesienia barier w edukacji domowej w kraju i za granicą dzieci obywateli polskich nie zakończyło się przyjęciem zmian w proponowanym brzmieniu, ale jak stwierdził poseł Bartłomiej Wróblewski, dało więcej, niż oczekiwał. Edukacja domowa będzie dostępna bez rejonizacji, a kwota subwencji na tzw. ucznia przeliczeniowego, która obecnie wynosi ok. 6000 zł, wzrośnie w edukacji domowej z 60 do 80 proc.

 • Homeschooling po polsku – czego nie wiecie o edukacji domowej… :: Juniorowo

  Homeschooling po polsku – czego nie wiecie o edukacji domowej…

  Edukacja domowa ma różne oblicza. Część rodzin przenosi szkołę do domu, włącznie ze wszelkimi artefaktami związanymi z tą instytucją np.: codzienny plan zajęć z podziałem na 45 minutowe lekcje,  podręczniki, a nawet testy i oceny.

  Na drugim krańcu leży radykalny unschooling, który polega na odrzuceniu podstawy programowej i narzucanych przez rozkład materiału treści i przekazanie dziecku możliwości decydowania o tym czy, czego, kiedy i z kim będzie się uczyć.

  No i oczywiście istnieje całe spektrum postaw pośrednich.

 • Edukacja domowa – dylematy współczesności :: Polonorama

  Edukacja domowa – dylematy współczesności

  Czasy pandemii COVID-19 są doskonałym okresem na poruszanie wielu zagadnień z obszaru nie tylko gospodarczego, społecznego czy politycznego. To także moment do dyskusji o ważnych aspektach edukacyjnych. Edukacja domowa jest także ważnym zagadnieniem wśród polskich rodzin żyjących na obczyźnie. Niniejszym przedstawiamy zarys koncepcji edukacji domowej.

 • Homeschooling. Czy edukacja domowa jest dla każdego? :: Polskie Rado

  Nauczanie domowe staje się coraz popularniejszą formą nauki. Szczególnie teraz, kiedy dla większości uczniów nauczanie i tak ma formę zdalną. Wciąż jednak toczy się dyskusja na temat zalet i wad edukacji domowej. Czy uzyskanie zgody na domową szkołę jest trudne? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? 

 • Edukacja domowa - dlaczego się na nią zdecydowaliśmy? :: Mamine Skarby

  Edukacja domowa - dlaczego się na nią zdecydowaliśmy?

  Edukacja domowa chodziła mi po głowie już od dłuższego czasu. Jednak samo przejście na edukację domową to nie była posta decyzja. Dlaczego jednak się na nią zdecydowaliśmy? I czy nie żałujemy? O tym będzie ten wpis.