Lista dokumentów do pobrania

Rozpoczynając bądź realizując edukację domową czesto potrzebujemy rozmaitych dokumentów. Na tej stronie znajdziecie zarówno treści aktualnych ustaw i rozporządzeń jak i wzory dokumentów aplikacyjnych (wkrótce) i innych wniosków. 

Jeśli masz pomysł jakie jeszcze dokumenty powinny być udostępnione w tym miejscu, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego. Będziemy wdzięczni za propozycje i podpowiedzi. 

edukacja domowa dokumenty

Przepisy

 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz U poz 493)

  Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Z punktu widzenia edukacji domowej istotny jest §13 w którym uchyla się szereg przepisów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 • Program "Dobry start"

  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 781)

  Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020 poz. 781)

  Informacje dotyczące braku konieczności dostarczania opinii PPP znajdują się w pt. 8c. Dodaje on pkt 16 do §13 rozpodządzenia z dnia 20 marca 2020, w brzmieniu:

  art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  Oznacza to iż wprowadzone rozporządzenie uchyla przepis zawarty w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe a mówiący o konieczności dołączenia opinii z PPP dodokumentów składanych w celu uzyskania zgody na edukację domową.

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  Pełna i ujednolicona treść ustawy aktualnej "Prawo oświatowe" z dnia 14 grudnia 2016. Przepisy dotyczące spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, zwanego potodznie Edukacja Domową znajdują się w Art 37.

Wnioski i podania