O naszym serwisie

Witaj Wędrowcze! Jeżeli jesteś praktykiem ED, sympatykiem, a nawet przeciwnikiem, ale chcesz dowiedzieć się więcej – jesteś w dobrym miejscu.

Tu dowiesz się wszystkiego na temat alternatywnych form edukacji, uzyskasz pomoc merytoryczną, a kiedy będziesz potrzebować, również wsparcie. Tu masz do wyboru skrzynie ze skarbami – materiałami edukacyjnymi, sale luźnych pogaduch, targowisko, gdzie możesz sprzedać, kupić lub wymienić rzeczy cenne, albo cenne tylko dla Ciebie.

Wejdź, rozejrzyj się i rozgość. Prosimy jedynie o zdjęcie butów i pozostawienie broni przed bramą.

 

Czym jest Edukacja Domowa?

Edukacja Domowa to formalnie – spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Nazwa pochodzi z angielskiego homeschooling – HS. Dotyczy osób objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, czyli od 6 do ukończenia 18 roku życia. Tę formę nauki poza systemem reguluje Ustawa Prawo Oświatowe z dn 14 grudnia 2016. art.37. Wyjaśnienie można przeczytać na stronie MEN.

Myślisz, że to radosne nieróbstwo? Jesteś w błędzie!

Uczniowie ED są klasyfikowani na podstawie rocznych egzaminów przedmiotowych. Oznacza to, że w jednej chwili muszą zdawać egzaminy z całego materiału nauki z danego roku szkolnego, ze wszystkich przedmiotów. Nie mają wygodnych sprawdzianów, kartkówek i odpytywania przy tablicy. Nieśmiertelna zasada "3Z" (Zakuć, Zdać, Zapomnieć), nie ma tu szans przetrwania. W praktyce uczniowie ED co roku mierzą się z sesją egzaminacyjną bardzo podobną do tej, która spędza sen z powiek studentom i maturzystom. W nagrodę mają czas na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i poznawanie siebie – zgodnie z zasadą "3P" (Poznać, Polubić, Pamiętać).