Dopełnij formalności

Szkoła wybrana, dyrekcja wstępnie wyraziła zgodę. Czas na konieczne formalności. Po zmianie ustawy o znanej jako "Ustawa prawo oświatowe", której postanowienia weszły w życie w lipcu 2021 roku, nie jest potrzebna opinia z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w skrócie PPP), co znacznie upraszcza formalności i przyspiesza procedurę. Pełen tekst ustawy można znaleźć w dokumentach do pobrania.

Wystarczy więc przygotować komplet dokumentów, a będą to:

  • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  • podanie do dyrekcji o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku właściwych warunków do nauki,
  • zobowiązanie do corocznego przystępowania do egzaminów kwalifikacyjnych,
  • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (tylko dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej wzwyż).

W przypadku opuszczania starej szkoły i przenosin do nowej, w której będziemy realizować ED, nie mamy obowiązku informowania poprzedniej szkoły o zmianie. Tej formalności musi dopełnić nowa szkoła i równolegle wystąpić o arkusze ocen. Oczywiście możemy w mniej lub bardziej oficjalnej formie podziękować wcześniejszej placówce za współpracę. To zawsze będzie miłym gestem i pozwoli na przyjazne rozstanie.

Autor: Joanna Siwiec