Dopełnij formalności

Szkoła wybrana, dyrekcja wstępnie wyraziła zgodę. Czas na konieczne formalności.

Przede wszystkim musimy zdobyć opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( w skrócie PPPP). Żeby ją otrzymać, musimy wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, powołując się na odpowiedni akt prawny (art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe).

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi być publiczna i właściwa dla rejonu szkoły, do której zapisane jest dziecko. W przypadku sześciolatków jeszcze niezapisanych do szkoły musi być to PPPP właściwa dla miejsca zamieszkania, a dla dzieci chodzących do przedszkola – poradnia właściwa dla ich placówki.

Poradnię obowiązują konkretne terminy. Od chwili złożenia prawidłowego wniosku ma 30 dni na wydanie opinii, o którą prosimy. W uzasadnionych przypadkach może ten czas wydłużyć do 60 dni.

Większość PPPP będzie wymagała badań psychologicznych i pedagogicznych przed wydaniem opinii. Warto pamiętać, że mamy prawo uczestniczyć w nich jako obserwatorzy. Odbierając opinię zwróćmy baczną uwagę na nagłówek. Musi on zawierać słowa „Opinia w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą” i podaną odpowiednią podstawę prawną, na którą powołaliśmy się przy składaniu wniosku. To ważne, ponieważ PPPP często mylą ED z ITN (indywidualnym tokiem nauki).

Z gotową opinią należy udać się do wybranej szkoły i złożyć ją wraz z kompletem pozostałych wymaganych dokumentów. Będą to:

  • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  • podanie do dyrekcji o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku właściwych warunków do nauki,
  • zobowiązanie do corocznego przystępowania do egzaminów kwalifikacyjnych,
  • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (tylko dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej wzwyż).

W przypadku opuszczania starej szkoły i przenosin do nowej, w której będziemy realizować ED, nie mamy obowiązku informowania poprzedniej szkoły o zmianie. Tej formalności musi dopełnić nowa szkoła i równolegle wystąpić o arkusze ocen. Oczywiście możemy w mniej lub bardziej oficjalnej formie podziękować wcześniejszej placówce za współpracę. To zawsze będzie miłym gestem i pozwoli na przyjazne rozstanie.

 

Autor: Magdalena Topińska